Näin opit PTT:n

Näin opit PTT:n

PTT-verkkokurssi

PTT-verkkokurssilla saat käsityksen toimintamallin periaatteista. Osaamista syvennetään PTT-peruskursseilla.

PTT-peruskurssi

PTT-peruskurssilla pääset harjoittelemaan toimintamallin toteuttamista käytännössä innostavien ja asiantuntevien kouluttajiemme johdolla. Kurssi koostuu taitopajoista ja simulaatioista pienryhmissä.

PTT-tilauskurssit

PTT-toimintamalli toimii tehokkaimmin, kun koko työyhteisö osaa toimia mallin mukaisesti. Voimme toteuttaa koulutuksen juuri sinun työyhteisöllesi. Ota rohkeasti yhteyttä!

PTT-verkkokurssi

Yhteistyössä XAMK:n kanssa toteutettu verkkokurssi tarjoaa syvällisen teoriapaketin PTT-toimintamallista. Opit tiiviissä paketissa keskeiset asiat toimintamallin eri vaiheista ja niiden toteuttamisesta ensihoidon vammapotilaan hoidossa. Kurssilla demonstraatiovideot, miniluennot, tekstitiivistelmät ja erilaiset aktivoivat tehtävät ja potilastapaukset kuljettavat sinut kaikkien vaiheiden läpi. Verkkokurssin suorittaminen on edellytyksenä yhden päivän PTT-peruskurssille osallistumiseen, jotta tarvittava teoriaosaaminen on hallussa ennen käytännön harjoituksia.

PTT-Peruskurssi

PTT-peruskurssilla opit toteuttamaan toimintamallia innostavien ja osaavien kouluttajiemme opastuksessa. Peruskurssilla painotetaan vahvasti käytännön harjoitteita ja pientä ryhmäkokoa, jotta toimintamalli tulee varmasti jokaiselle osallistujalle tutuksi. Peruskursseja järjestetään sekä yksi- että kaksipäiväisinä. Yksipäiväiselle kurssille osallistumisen edellytyksenä on verkkokurssin edeltävä suorittaminen. Kaksipäiväisen kurssin aikana opetetaan käytännön harjoitteiden lisäksi verkkokurssin sisältämä teoria luokkaopetuksena.

Tulevat kurssit

PTT-tilauskurssit

PTT-toimintamalli on koko hoitotiimiin osaamista hyödyntävä kokonaisuus, joka näyttää todellisen
voimansa, kun kaikki työyhteisön jäsenet on asianmukaisesti koulutettu sitä toteuttamaan.
Konseptissa huomioidaan ja hyödynnetään sekä ensihoitajien että pelastajien osaaminen. Ota
yhteyttä ja toteutamme koulutuskokonaisuuden juuri sinun työyhteisöllesi.