PTT:n tarina

Monen vuoden kehitystyön tuloksena on syntynyt jäsentynyt toimintamalli, jonka avulla ensihoidon aikakriittinen vammapotilas saadaan hoidettua tehokkaasti ja turvallisesti.

Prehospital Trauma Team -toimintamalli sai alkunsa ihan tavallisena työpäivänä. Matkalla vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoitotehtävälle Jani K ja Jani P päättivät jakaa tehtäviä valmiiksi toisilleen ja tiimille. Tehtäväpaikalle saavuttaessa ennalta sovittuja tehtäviä lähdettiin suorittamaan johdonmukaisesti. Tehtävän jälkeen koko tiimi huomasi, että vaikka potilas oli erittäin vaikeasti vammautunut ja tehtävää oli ollut paljon, kaikki oli mennyt sulavasti ja nopeasti. Janit oivalsivat, että tehtävään valmistautuminen, ennalta määritellyt tehtävät ja oikein ajoitettu kommunikaatio olivat onnistumisen avaimet. He päättivät, että hyvin menneestä suorituksesta on otettava oppia ja parannettava suoritusta edelleen, ja näin PTT sai alkunsa.

Traumatiimitoiminta on monelle tuttua sairaalasta, jossa vakavasti vammautunutta potilasta odottaa moniammatillinen, roolitettu tiimi valmiina tutkimaan ja hoitamaan potilasta samanaikaisesti. Tavoitteena on potilaan henkeä ja toimintakykyä uhkaavien vammojen mahdollisimman nopea tunnistaminen ja asianmukainen ensivaiheen hoito. Sairaalan traumatiimitoimintaa opetetaan omilla kursseillaan. Periaatteet ensihoidossa ovat samat, mutta vaativa ympäristö erilaisine suorittajineen tarvitsee oman, räätälöidyn toimintamallin.

PTT-toimimntamallin kehittäjillä on yhteensä kymmenien vuosien kokemus vaikeasti vammautuneiden potilaiden hoidosta ja suomalaisesta ensihoitojärjestelmästä. Monen vuoden kehitystyön tuloksena on syntynyt jäsentynyt toimintamalli, jonka avulla ensihoidon aikakriittinen vammapotilas saadaan hoidettua tehokkaasti ja turvallisesti. Tule oppimaan, miten sinä voit auttaa kohtaamiasi vammapotilaita vielä paremmin!