Tiimi

Tiimi

Tutustu tiimiin

Intohimona ensihoidon kehittäminen ja kouluttaminen

Jani Kankainen

on ensihoitaja ja työskennellyt kiireellisessä ensihoidossa yli 20 vuoden ajan, joista ensihoidon kenttäjohtajana yli 10 vuotta. Hän on yksi PTT-protokollan kehittäjistä. Hänen mielenkiintonsa kohteita ovat tiimityön kehittäminen ja sujuvoittaminen sekä vammapotilaan ensihoito.

Jani Piikki

on ensihoitaja ja työskennellyt kiireellisen ensihoidon parissa 16 vuotta, joista ensihoidon kenttäjohtajana 8 vuotta. Hän on toinen PTT-protokollan kehittäjistä ja hänen mielenkiintonsa kohteita ovat kommunikaatio ja tiimityö.

Susanne Ångerman

on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja työskennellyt päätoimisena ensihoitolääkärinä lääkärihelikopterissa yli 10 vuoden ajan. Hänen erityisinä mielenkiintonsa kohteina ovat vammapotilaan ensihoito, verituotteiden käyttö kentällä ja tiimityön hiominen. Hänen viimeisteltävänä oleva väitöskirjansa käsittelee toimintatapojen muuttamista ja uusien menetelmien käyttöönottoa ensihoidossa.

Jouni Nurmi

on ensihoitaja, erikoislääkäri ja dosentti. Hänellä on kokemusta ensihoitolääkärinä lääkärihelikopterissa yli 10 vuoden ajalta. Hänen tutkimustyönsä, joka kattaa noin 70 julkaistua tutkimusta ja useita ohjattuja väitöskirjoja ensihoitolääketieteen alalta, on koulinut hänet näyttöön perustuvan ensihoidon huippuasiantuntijaksi. Asiantuntemustaan hän on hyödyntänyt potilastyön ohella laajamittaisesti ensihoitajien opettamisessa.

Jussi Pirneskoski

on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Hän on työskennellyt kiireellisen ensihoidon parissa 10 vuoden ajan, joista kuuden vuoden ajan lääkärihelikopterissa. Hänellä on laaja-alainen kokemus ensihoidon konseptikursseista ja tutkimustyössään hän on perehtynyt kriittisen sairauden tunnistamiseen.

Tiimimme koostuu kolmesta ensihoitolääkäristä ja kahdesta ensihoidon kenttäjohtajasta.

”Kokemusta alalta meiltä löytyy yhteensä kymmeniä vuosia ja pidämme yllä aktiivisesti ammattitaitoamme.”