PTT-toimintamalli nostaa ensihoidon tiimityön uudelle tasolle.

MITÄ ON  PTT?

PTT – Roolitettu traumapotilaan ensihoito

Prehospital Trauma Team, PTT, on rakenteellinen toimintamalli, joka takaa tehokkaan ajankäytön ja yksityiskohdat huomioivan laadukkaan hoidon traumapotilaalle ensihoidossa. Strukturoidut toimintamallit niin tapahtumapaikalla kuin ensihoitoyksikössäkin helpottavat ensihoitajien työtä sekä selkeyttävät toimijoiden rooleja.

Toimintamalli rakentuu neljästä vaiheesta:

 • 1

  Valmistautuminen, jossa kaikki tehtävällä toimijat viritetään toimintamallin käyttöön.

 • 2

  Toiminta tapahtumapaikalla, jossa muodostetaan alustava käsitys potilaan tilasta, suoritetaan tarvittavat henkeä pelastavat toimenpiteet ja valmistellaan ensihoitoyksikkö potilaan tutkimista ja hoitoa varten.

 • 3

  Toiminta ensihoitoyksikössä, jossa potilaan tutkiminen ja hoito toteutetaan ennalta sovitun roolijaon mukaisesti.

 • 4

  Oppimiskeskustelu, jossa kerrataan ja vahvistetaan työtehtävällä käytettyjä toimintatapoja.

Näiltä sivuilta löydät vaihtoehdot toimintamallin oppimiseen  ja käyttöönottoon omassa työyhteisössäsi.

Palvelumme

PTT-verkkokurssi

PTT-verkkokurssilla saat käsityksen toimintamallin periaatteista. Kattavalla verkkokurssilla demonstraatiovideot, miniluennot, tekstitiivistelmät ja erilaiset aktivoivat tehtävät ja potilastapaukset perehdyttävät sinut toimintamallin perusteisiin.

PTT-peruskurssit

PTT-peruskurssilla pääset harjoittelemaan toimintamallin toteuttamista käytännössä innostavien ja asiantuntevien kouluttajiemme johdolla. Kurssi koostuu taitopajoista ja simulaatioista pienryhmissä.

PTT-tilauskurssit

PTT-toimintamalli toimii tehokkaimmin, kun koko työyhteisö osaa toimia mallin mukaisesti. Voimme toteuttaa koulutuksen juuri sinun työyhteisöllesi. Ota rohkeasti yhteyttä!

PTT-muistikortit

PTT-toimintamalli koostuu tehtävän vaiheista sekä suorittajien rooleista ja tehtävistä. Tehokas toiminta on jäsenytynyttä ja yksityiskohdat on hiottu huippuunsa. Selkeät PTT-muistikortit auttavat tiimin jokaista jäsentä roolien, tehtävien ja yksityiskohtien muistamisessa. Muistikortteja opit käyttämään verkkokurssilla ja lähikursseilla. Yhdeksän erilaisen kortin PTT-muistikorttipakan voit tilata verkkokaupasta

Kurssitarjonta

12.-13.12.2023
Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Hämeenlinna

Tilauskurssi, TÄYNNÄ.

Katso
kaikki kurssit

Kokemuksia kursseista

“Sisältö kokonaisuudessaan looginen, selkeä ja erittäin kattava.”
“Saumaton traumatiimin toiminta ja työnjako, joka on helposti lähestyttävää, opittavaa sekä työyhteisölle koulutettavaa käytännössä.”
“Kurssissa perehdyttiin aiheeseen hyvin käytännönläheisesti ja annettiin vinkkejä toimintatavan toteutukseen myös ensihoidolle tyypillisiin poikkeustilanteisiin, kuten henkilöstömäärään, vammamekanismiin, potilaan saavutettavuuteen.”
“Todella selkeä ja opettavainen kurssi. Opettajat tosi osaavia ja osasivat vastata kysymyksiin ja mietteisiin.”
“Kurssi oli rakennettu erinomaisesti tukien oppimista; luentojen sisältö oli koottu sekä videoiden että kirjalliseen muotoon ja näihin oli mahdollista palata ja kerrata luennon aikana.”
“Videot tehty laadukkaasti, mielekkäitä katsoa ja tukivat oppimista hyvin.”
“Alussa mahdollisuus katsoa koko PTT-video läpi, jonka jälkeen syvennytään pienempiin kokonaisuuksiin tarkemmin, tästä tykkäsin paljon.”

Kouluttajat

 Jani
Kankainen

Ensihoitaja

 Jani
Piikki

Ensihoitaja

Susanne Ångerman

Ensihoitolääkäri

Jouni
Nurmi 

Ensihoitolääkäri

Jussi
Pirneskoski 

Ensihoitolääkäri